miércoles, 4 de mayo de 2016

última novetat referent al procediment d'inscripció de Garantia Juvenil.

A partir d'ara el Consell Comarcal del Maresmeés un dels 30 centres col·laboradorshabilitats del programa SIJ + Garantia Juvenil, impulsat per l'Instituto de la Juventud, per millorar i agilitzar el procésd'inscripciódels i les joves al Sistema de la Garantia Juvenil.
Els centres col·laboradorsacreditats per l'INJUVE, poden inscriurealsjovesal programa Garantia Juvenil de manera automàtica, sensenecessitat de disposar de capcertificatelectrònic ni de demanarl'activaciód'unusuari i contrasenya. 
D’aquesta manera, des del Consell Comarcal del Maresmeelsjovespodranrealitzar de manera immediata la inscripció al registre de Garantia Juvenil, sense el pasprevid’haver de requerir un codid’activació al ministerid’Ocupació i AfersSocials.
Fins a data d'avui, des del Consell Comarcal del Maresme, s'hadonatsuport per fer la inscripció a un total de 698 joves de la comarca. 
Consulteu la web del Consell Comarcal  
per informar-vos ambmésdetall del procedimentd'inscripció i dels programes i recursos a quèdónaaccés la Garantia Juvenil a la nostra comarca.


No hay comentarios:

Publicar un comentario